InstallatiePunt


In 2019 is het InstallatiePunt magazine in het leven geroepen. In dit blad wordt er inhoudelijk veel aandacht besteed aan thema’s die actueel zijn in de installatiesector. Grote thema’s als circulair bouwen, duurzaamheid, het klimaatakkoord 2050, innovatie, human capital, aanpassingen in wet -en regelgeving, nieuwbouw en de renovatiesector worden onder de loep genomen. Verder staan er in dit magazine ook tal van interviews en mooie artikelen. Hiermee worden een divers aantal fabrikanten en leveranciers uitgelicht. Dit magazine, gericht op installateurs, elektriciens, grote bouwondernemingen, bestekschrijvers, woningcorporaties en toeleveranciers uit de branche, verschijnt tweemaal per jaar met een oplage van 15.000 exemplaren.


Edities


Het InstallatiePunt

Het InstallatiePunt verschijnt tweemaal per jaar. In elke editie hebben we een vast thema, in de eerste editie was dit het Klimaatakkoord van Parijs in 2050. In deze editie werden onder andere de volgende punten besproken:

  • Waar gáát dat klimaatakkoord eigenlijk over?
  • Wat betekent dit voor de branche?
  • We laten professionals aan het woord om duidelijkheid te geven over deze ontwikkelingen.

Op deze manier proberen we de branche op zo’n manier uitleg te geven over de ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de doelgroep ten alle tijden is geïnformeerd door verschillende personen, met allemaal een andere kijk op de verandering/realiteit van nu. Naast dat we de doelgroep informeren, geven we de kans aan verschillende partijen om hierop in te springen of om hun bedrijf uit te lichten in dit magazine. Dit kan door middel van een redactioneel stuk of een advertentiepagina. Onze media-adviseurs kijken per partij naar hun marketingdoelstellingen en proberen hier een op maat gemaakt plan voor op te stellen.

InstallatiePunt Platform

Het InstallatiePunt Platform is een platform specifiek gericht op de installateurs, elektriciens, grote bouwondernemingen, bestekschrijvers, woningcorporaties en toeleveranciers uit de branche. Op dit platform zijn online artikelen te lezen die vanuit het magazine komen of die door de partijen worden aangeleverd om zo voor interessante content te zorgen. Daarnaast is het mogelijk voor de doelgroep om op deze manier informatie te zoeken over een partij. Op deze manier is het platform ook direct een fabrikantenindex. Partijen die een online bedrijfsprofiel bij ons afnemen, kunnen direct het profiel aanvullen met de informatie die zij graag willen delen met de doelgroep.

Door deze twee communicatiemiddelen wordt het dus mogelijk voor de fabrikanten om 24/7 zichtbaar te zijn op het online platform en uitgelicht te worden op een exclusieve wijze in het magazine.

In het kort

Verschijning: tweemaal per jaar
Oplage: 15.000 exemplaren
Doelgroep: installateurs, elektriciens, grote bouwondernemingen, bestekschrijvers, woningbouwcorporaties en toeleveranciers uit de branche
Formaat: 230x297mm (A4+)

Wilt u een van onze titels ontvangen?

Laat hier uw contactgegevens achter.